Welkom bij VGVS - De Gooische Vastgoed Sociëteit

De Gooische Vastgoed Sociëteit is een vereniging van vastgoedprofessionals. De Vereniging is in 2001 op initiatief van de FGH Bank opgericht. Conform de statuten stelt de Vereniging zich tot doel de onderlinge contacten tussen de leden en andere personen werkzaam in de verschillende disciplines in de vastgoedsector in Het Gooi en omstreken te bevorderen. De Vereniging groeit en bloeit en kent momenteel circa 55 leden.